Avós en Narón

O ciclo da vida e o respecto debido aos anciáns son os dous temas tratados neste espectáculo. A ratiña Lilí Gruyére cóntanos como axudou á súa avoa a plantar unha maceira, hai moitos, moitos anos, cando ela era pequena e a súa avoa aínda vivía. Hoxe, cada vez que come...

O xigante de Elefante Elegante en Narón

O xigante é unha homenaxe ao libro e á lectura. A narración oral é acompañada polo teatro xestual e pola constante presenza da música. O xigante é unha historia na que conviven o cómico e o poético; a forza da palabra e a elocuencia do xesto; a plasticidade da...

Pin It on Pinterest