Historias con Apego

“O galego é un recurso poderoso, pero sobre todo é un agasallo fermosísimo que compartir coas nosas crianzas”. Este espazo dálles voz ás vosas experienciencias na transmisión da lingua e compárteas coa intención de que vos sexan de utilidade e vos dean azos nesta gran aventura da crianza en galego. Se queredes mostrar a vosa propia só vos tedes que poñer en contacto co concello de referencia!

 

“Tiven a sorte de que miña avoa me transmitira o galego.”
“Para miña nai tivo que ser moi duro rexeitar a súa lingua.”
“Decidimos criar as nosas fillas en galego.”

 

“É a lingua que uso con máis soltura e pódeme dar mellores resultados de comunicación.”
“Quero axudar a preservar aquilo que amo.”
“É un legado de pertanza a un lugar.”


 

Pin It on Pinterest

Share This