A música, a lingua e a afectividade unidas para xerar apego

A música, a lingua e a afectividade son o eixe desta experiencia, enriquecedora tanto para as crianzas como para as persoas adultas, que están a compartir 12 familias de Moaña, con crianzas de 3 meses a 3 anos, neste obradoiro musical de 10 sesións. Desenvólvese nas...

Pin It on Pinterest